БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ І СУСПІЛЬСТВО В XXI СТОЛІТТІ: НАУКОВІ ІДЕЇ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології і суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 11 квітня 2023 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2023. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології і суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації» з:
Буковинський державний медичний університет
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Донбаський державний педагогічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут проблем виховання НАПН України
Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»
Міжнародний гуманітарний університет
Національна академія СБ України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Придніпровська державна академія фізичної культури i спорту
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківська академія неперервної освіти

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.