БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 33
ББК 65

Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 10 квітня 2023 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2023. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти та технологій» з:
Буковинський державний медичний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний заклад «Південоукраїнський національний педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Надслучанський інститут НУВГП
Національна академія Служби безпеки України
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський національний аграрний університет
Університет соціальних та гуманітарних наук (Uniwersytet SWPS)
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.