БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку, менеджменту і права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 8 квітня 2023 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2023. 79 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку, менеджменту і права: теорія і практика» з:
Вінницький технічний фаховий коледж
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Департамент роздрібних продаж ПАТ «СК» УСГ»
Державний торговельно-економічний університет
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Інститут регіональних досліджень НАН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ТОВ «Технічний університет «Метінвест політехніка»
Український державний університет залізничного транспорту
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Черкаський державний бізнес коледж
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.