БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА В ХХІ СТОЛІТТІ

УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 30 березня 2023 р.). Біла Церква: ЦФЕНД, 2023. 79 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в ХХІ столітті» з:
HAN university of applied sciences, Nijmegen, the Netherlands
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
Державний біотехнологічний університет
Державний податковий університет
Дніпровський державний медичний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука
Київський національний університет імені Тараса Шевченко
Київський національний університет технологій та дизайну
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Криворізький державний педагогічний університет
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.