БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА В ХХІ СТОЛІТТІ

УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 27 квітня 2023 р.). Рівне: ЦФЕНД, 2023. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і суспільства в ХХІ столітті» з:
ДВНЗ Ужгородський національний університет
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний технологічний університет
ПВНЗ «Київський університет культури»
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.