БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Теоретико-практичні аспекти розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 28 квітня 2023 р.). Рівне: ЦФЕНД, 2023. 110 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-практичні аспекти розвитку науки, освіти та суспільства» з:
Буковинський державний медичний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»
ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Національний фармацевтичний університет
Поліський національний університет
Придніпровська державна академія фізичною культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільського медичного національного університету ім. І. Я. Горбачевського
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Університет імені Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.