БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 9 травня 2023 р.): у 2 ч. Кременчук: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів» з:
HUSPOL Academy
Бердянський державний педагогічний університет
Буковинський державний медичний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова»
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Дніпровський гуманітарний університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Західноукраїнський національний університет
ЗВО «Подільський державний університет»
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
Івано-Франківський національний медичний університет
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет природокористування
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний авіаційний університет
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченко
Національний університет водного господарства та природокористування
Поліський національний університет
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет залізничного транспорту
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.