БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 16 травня 2023 р.). Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів і права» з:
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет інфраструктури та технологій
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет природокористування
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Приватний ВНЗ «Європейський університет»
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.