БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 23 травня 2023 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі» з:
American University Kyiv
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний економічний університет
Північно-Східний науковий центр НАН України і МОН України
ПрАТ «ФІНПРОФІЛЬ»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Університет митної справи та фінансів

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.