БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 24 травня 2023 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: досвід та перспективи» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Київський національний університет культури та мистецтв
Комунальний заклад вищої освіти «Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародний європейський університет
Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України
Національна академія Служби безпеки України
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченко
Одеський національний морський університет
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет науки і технологій
Український державний хіміко-технологічний університет
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.