БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів та права в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 травня 2023 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів та права в умовах сучасних викликів» з:
Вінницький національний аграрний університет
ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет технологій та дизайну
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Криворізький національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина»
Національна академія внутрішніх справ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Одеська політехніка»
ННІ «Каразінська школа бізнесу»
Одеський національний економічний університет
Полтавський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Університет імені Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет внутрішніх справ
Черкаський державний бізнес коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.