БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку, управління та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 квітня 2023 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2023. 65 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, управління та права в сучасних умовах» з:
Вінницький технічний фаховий коледж
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія внутрішніх справ
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз
Університет економіки та права «КРОК»
Черкаський державний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.