БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 квітня 2023 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2023. 55 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства» з:
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Миколаївський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.