БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ І СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології і суспільство в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 10 червня 2023 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології і суспільство в умовах глобалізації» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
ВСП Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Львівський національний університет ім. І. Франка
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Полтавський державний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет науки та технологій
Університет митної справи та фінансів
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.