БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ, УПРАВЛІННЯ І ПРАВО: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 15 червня 2023 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2023. 55 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» з:
Вінницький національний аграрний університет
Державний біотехнологічний університет
Дніпровський державний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Науково-дослідна судово-експертна установа
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет харчових технологій
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.