БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 33
ББК 65

Вектори розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 17 червня 2023 р.). Рівне: ЦФЕНД, 2023. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Вектори розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в умовах глобалізації» з:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Запорізький державний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет водного господарства і природокористування
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Український державний університет науки і технологій

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.