БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 20 червня 2023 р.). Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. 55 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в Україні та світі» з:
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науково-дослідна судово-експертна установа
Національний університет водного господарства та природокористування
ПВНЗ «Європейський університет»
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.