БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА В XXI СТОЛІТТІ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в XXI столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 22 червня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в XXI столітті» з:
Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
ДВНЗ «Ужгородський національний університет
Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Льотна академія Національного авіаційного університету
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національниий університет «Одеська політехніка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Поліський національний університет
Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.