БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 27 червня 2023 р.). Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права» з:
Huspol Academy s.r.o of The Czech Republic
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет технологій та дизайну
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науково-дослідна судово-експертна установа
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «‎Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полтавський державний аграрний університет
Сумський національний аграрний університет
Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є. О. Патона
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.