БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 28 червня 2023 р.). Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. 98 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства» з:
BASF
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Західноукраїнський національний університет
Інститут педагогіки НАПН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Льотна академія Національного авіаційного університету
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський національний медичний університет
Одеський національний технологічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний університет радіоелектроніки
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.