БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGIES


УДК 33
ББК 65

International scientific-practical conference “Actual problems of science, education and technologies”: conference proceedings (Bratislava, Slovakia, July 25, 2023). Bratislava, Slovakia: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. 99 pages.
The collection of abstracts presents the materials of the participants of the International scientific-practical conference “Actual problems of science, education and technologies”:
Bogomolets National Medical University
Ivano-Frankivsk National Medical University
Kyiv National University of Technologies and Design
National Aviation University
Odessa Polytechnic National University
Research Center for Industrial Problems of Development of the NAS of Ukraine
Uzhhorod National University
Білоцерківський національний аграрний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ГО "ВРЖФ"
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Донецький національний університет
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародний європейський університет
НАСГДСУ
Науковий Центр Сухопутних військ
Національна академія Національної гвардії України
Національна академія сухопутних військ Збройних Сил України
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
НТУ «Дніпровська політехніка»
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Одеська міська клінічна лікарня № 11
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
ОЗ «Хорольська гімназія»
Полтавський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Українсько-американський університет Конкордія
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет соціальних та гуманітарних наук (SWPS University)
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.