БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 червня 2023 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2023. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства» з:
Буковинський державний медичний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
ГО «Всеукраїнська Рада Жінок Фермерів»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна установа Інститут зернових культур НААН
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науково-дослідна судово-експертна установа
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Одеський державний аграраний університет
Полтавське міське товариство Реріхів «Радела»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Уманський національний університет садівництва
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.