БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія та практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 9 червня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія та практика» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний біотехнологічний університет
Дніпровський державний технічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науково-дослідна судово-експертна установа
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Полтавський державний аграрний університет
ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія»
Український державний університет науки і технологій
Уманський національний університет садівництва
Університет імені Альфреда Нобеля
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.