БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

MODERN TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY

УДК 33
ББК 65

International scientific-practical conference “Modern trends and prospects for the development of science, education and society”: conference proceedings (Aarhus, Denmark, August 10, 2023). Aarhus, Denmark: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. 53 pages.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Modern trends and prospects for the development of science, education and society» з:
Lesya Ukrainka Volyn National University
National University of Water and Environmental Engineering
ГО "ВРЖФ"
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут мовознавства імені О. Потебні Національної академії наук України
Інститут проблем виховання НАПН України
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
НАСГДСУ
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний технологічний університет
Полтавський фаховий коледж нафти і газу
Придніпровський науковий центр НАН України та МОН України
Сумський національний аграрний університет
Ужгородський національний університет
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.