БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY IN MODERN CONDITIONS

УДК 33
ББК 65

International scientific-practical conference «Actual problems of science, education and technology in modern conditions»: conference proceedings (Aarhus, Denmark, August 15, 2023). Aarhus, Denmark: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. 59 pages.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of science, education and technology in modern conditions» з:
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Dnipro University of Technology
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Інститут професійної освіти НАПН України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури та мистецтв
Київський університет культури
Криворізький державний педагогічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національна академія Національної гвардії Украйни
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування
Національний університет цивільного захисту України
Одеський державний університет інформаційних технологій і зв’язку
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ужгородський національний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Фаховий коледж вимірювань Одеського державного університету інформаційних технологій і зв’язку
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.