БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, ACCOUNTING, MANAGEMENT AND LAW

УДК 33
ББК 65

International scientific-practical conference “Actual problems of economics, accounting, management and law”: conference proceedings (Bratislava, Slovakia, August 22, 2023). Bratislava, Slovakia: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. 51 pages.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Actual problems of economics, accounting, management and law” з:
State Biotechnological University
Державний торговельно-економічний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ННЦ “Інститут аграрної економіки”
Одеський державний екологічний університет
ПВНЗ “Європейський університет”
Сумський національний аграрний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.