БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 23 серпня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства” з:
Буковинський державний медичний університет
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний лінгвістичний університет
Національний авіаційний університет
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний медичний університет
Поліський національний університет
Полтавське міське товариство Реріхів “Радела”
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ужгородський національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.