БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 33
ББК 65

Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 29 серпня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій” з:
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП “Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБІП України”
ДВНЗ “ДДПУ”
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
Державний університет “Житомирська політехніка”
Дніпровський державний медичний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут професійної освіти НАПН України
КЗ “Чернігівський обласний науковий ліцей” Чернігівської обласної ради
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет культури і мистецтв
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Міжнародний європейський університет
Національна академія Національної гвардії України
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет фізичного виховання та спорту України
НТУ “Дніпровська політехніка”
Поліський національний університет
Приазовський державний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет науки і технологій
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.