БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Стратегічні орієнтири розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 30 серпня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні орієнтири розвитку економіки, обліку, фінансів та права” з:
Akademie HUSPOL
Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH
Відокремлений структурний підрозділ Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України
Державний університет “Житомирська політехніка”
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
ДННУ “Академія фінансового управління”
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут регіональних досліджень НАН України
Київський національний університет техлогій та дизайну
Криворізький національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Нaцioнaльний авіаційний університет
Науково-дослідна судово-експертна установа
Національний університет “Львівська політехніка”
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.