БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Сучасні тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 вересня 2023 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства” з:
Відокремлений структурний підрозділ “Світловдський політехнічний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету”
Військова Академія
Вінницька академія безперервної освіти
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний торговельно-економічний університет
ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Донецький національний університет імені В. Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ “Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України”
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України
НАПН України
Національна музична академія ім. П. І. Чайковського
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет “Одеська політехніка”
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет економіки та права “КРОК”
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.