БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 6 жовтня 2023 р.): у 2 ч. Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 69 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій і суспільства” з:
Академія Державної пенітенціарної служби
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України
Державний навчальний заклад "Буцький політехнічний професійний ліцей"
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Долішньолужецька гімназія Дрогобицька ОТГ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Інститут педагогіки НАПН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський війський ліцей ім. І. Богуна
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної діяльності»
Комунальний заклад «Вінницький ліцей № 7 ім. Олександра Сухомовського»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мукачівський державний університет
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Національний фармацевтичний університет
НТУ «Дніпровська Політехніка»
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний технологічний університет
Одеський національний університет імені І. Мечникова
Оздоровчий центр «Перлина Лайф»
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Сумський національний аграрний університет
41ОСБ, Східний фронт, Київ
ТОВ «Компанія «Укрбакалія»
Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський національний технічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.