БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS

УДК 33
ББК 65

International scientific-practical conference “Science, education, technology and society: problems and prospects”: conference proceedings (Bratislava, Slovakia, October 12, 2023). Bratislava, Slovakia: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. 71 pages.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Science, education, technology and society: problems and prospects” з:
Bukovyna State Medical University
Dnipro University of Technology
Donetsk State University of Internal Affairs
Вiдокремлений структурний пiдроздiл “Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова”
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій
Гімназія № 117 імені Лесі Українки м. Київ, Україна
Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет ім. І. Франка
Львівський національний університет природокористування
Національний університет “Львівська політехніка”
Поліський національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Херсонський державний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.