БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Вектори розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 жовтня 2023 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Вектори розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в умовах глобалізації” з:
EPAM Ukraine
Бердянський державний педагогічний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП “Ніжинський фаховий коледж НУБіП Україні”
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського
Державний університет “Житомирська політехніка”
Державний університет “Київський авіаційний інститут”
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут професійної освіти НАПН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет природокористування
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського “ХАІ”
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Львівська політехніка”
НУ “Чернігівська політехніка”
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України
Харківський Ліцей № 54
Хмельницька ЗОШ № 14
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський національний технічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.