БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

CURRENT ISSUES OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY: THEORY AND PRACTICE

УДК 33
ББК 65

International scientific-practical conference “Current issues of science, education and society: theory and practice”: conference proceedings (Aarhus, Denmark, October 20, 2023). Aarhus, Denmark: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. 79 pages.
The collection of abstracts presents the materials of the participants of the International scientific-practical conference “Current issues of science, education and society: theory and practice”:
Czech Technical University in Prague, Czech Republic
Institute of Pedagogy of the NAPS of Ukraine
Ivan Franko National University of Lviv
Joint Ukrainian-Spanish Company “SPERCO Ukraine”
Vasyl’ Stus Donetsk National University
Zaporizhzhie Institute of Economics and Information Technologies
Бердянський державний педагогічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний медичний університет
Донбаський державний педагогічний університет
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ЗВО "Львівський університет бізнесу та права"
Івано-Франківський національний медичний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»
Копенгагенський університет
Криворізький державний педагогічний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний ТУ «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Одеський національний медичний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет економіки та права «КРОК»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.