БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА МАРКЕТИНГУ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та маркетингу: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 26 жовтня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та маркетингу” з:
Білоцерківський національний аграрний університет
Вінницький національний аграрний університет
Державний податковий університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Класичний приватний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний транспортний університет
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г.Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
НТУ “Дніпровська політехніка”
ПВНЗ “Фінансово-правовий коледж”
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Черкаський державний бізнес коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.