БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 1 листопада 2023 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 79 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій та суспільства” з:
Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області
Буковинський державний медичний університет
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Мукачеві Мукачівського району Закарпатської області
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола
ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
Державний податковий університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Ірпінський ліцей № 1
Київський національний економічний університет імені. В. Гетьмана
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія Національної гвардії України
Національний авіаційний університет
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет “Чернігівська Політехніка”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
НДЦ “Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка”
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Початкова школа № 332 м. Київ
ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом” Херсонський інститут
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
Черкаський державний бізнес коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.