БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS

УДК 33
ББК 65

International scientific-practical conference “Science, education, technology and society: problems and prospects”: conference proceedings (Bratislava, Slovakia, November 3, 2023). Bratislava, Slovakia: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. 59 pages.
The collection of abstracts presents the materials of the participants of the International scientific-practical conference “Science, education, technology and society: problems and prospects”:
National University of Water and Environmental Engineering
Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
ДНП «Національний інститут раку»
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет охорони здоров′я України
Одеський державний аграрний університет
Рівненський державний гуманітарний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Українська військово-медична академія
Український державний університет науки і технологій
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Хмельницький національний університет
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.