БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК І ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік і право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8 листопада 2023 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка, фінанси, облік і право в умовах глобалізації” з:
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАНУ”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський механіко-технологічний коледж
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський університет бізнесу та права
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”
Міжнародний гуманітарний університет
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ННІ “Інститут промислових та бізнес технологій”
Одеський національний медичний університет
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.