БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКАУДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 16 листопада 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика” з:
Вінницький національний аграрний університет
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний універиситет
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський університет бізнесу і права
Національна академія управління
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет “Чернігівська політехніка”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний технологічний університет
ПВНЗ “Буковинський університет”
Поліський національний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.