БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 18 листопада 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства” з:
ДНЗ “Лісоводський ПАЛ”
Дніпровський державний медичний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
ЗВО “Подільський державний університет”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівська національна академія мистецтв
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський інститут ПрАТ “ВНЗ “МАУП””
Львівський національний університет природокористування
Льотна академія Національного авіаційного університету
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Одеська політехніка”
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.