БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 28 листопада 2023 р.): у 2 ч. Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації” з:
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
Європейський університет
Київський міжнародний університет
КНДУ “Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста”
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Львівська політехніка”
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.