БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 16 грудня 2023 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в умовах сучасних викликів” з:
ВСП “ЖКФК ХНУМГ імені О. М. Бекетова”
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Державний університет інформаційно-телекомунікаційних технологій
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національний інститут стратегічних досліджень
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний транспортний університет
Поліський національний університет
ПРаТ “ВНЗ “МАУП
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.