БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта та суспільство: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 18 грудня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Наука, освіта та суспільство: світові тенденції та регіональний аспект” з:
Військова академія (м. Одеса)
Волинський краєзнавчий музей
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП “Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О. М. Бекетова”
Гімназія № 102 ДМР
Дніпровський політехнічний фаховий коледж
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Комунальний заклад вищої освіти “Луцький педагогічний коледж” Волинської обласної ради
Львівський національний університет природокористування
Львівський національний університет імені Івана Франка
Льотна академія Національного авіаційного університету
Надслучанський інститут НУВГП
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний університет “Одеська політехніка”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Педагогічний фаховий коледж комунального закладу вищої освіти “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради
Поліський національний університет
Український державний університет науки та технологій
Університет Ушинського
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.