БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНОЛОГІЙ В ХХІ СТОЛІТТІ

УДК 37:082.2(06)

ISBN 978-617-8231-47-7

Проблеми, пріоритети та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 15 лютого 2024 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2024. 104 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми, пріоритети та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті” з:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
ВСП “Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету”
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”
Донбаський державний педагогічний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету “Одеська юридична академія”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України
Інститут професійної освіти НАПН України
КЗВО “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет природокористування
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Національний авіаційний університет
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Поліський національний університет
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Фаховий коледж “Універсум” Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.