БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 37:082.2(06)

ISBN 978-617-8231-48-4

Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 20 лютого 2024 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2024. 96 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій” з:
Балаклійський фаховий педагогічний коледж КЗ “ХГПА” ХОР
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП “Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського”
Державний природознавчий музей НАН України
Державний університет “Одеська політехніка”
Дніпровський державний медичний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут педагогіки НАПН України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
КНЗ “Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради”
Львівська національна академія мистецтв
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського”
Міжнародний європейський університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Мукачівський державний університет
НАСДСУ
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Одеська політехніка”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Національний університет “Львівська політехніка”
Одеський національний медичний університет
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ТзОВ “ЮРЕЛ”
Український державний університет науки і технологій
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.