БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 1)

УДК 37:082.2(06)

Перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 березня 2024 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2024. Ч. 1. 59 с.
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в Україні та світі” з:
Бердянський державний педагогічний університет
ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”
ВСП “Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”
Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Державний торговельно-економічний університет
ДЗВО “Університет менеджменту освіти”
Дігтярівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
Дніпровська гімназія № 45 Дніпровської обласної ради
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ “Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України”
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
Івано-Франківський національний медичний університет
Інститут біології тварин НААН
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України
КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Криворізький державний педагогічний університет
Львівська національна академія мистецтв
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський національний університет природокористування
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
ПМТР “Радела”
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТОВ “Екоорганік”
ТОВ “Нутрімін Україна”
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Університет Ушинського
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.