БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

CURRENT ISSUES OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY IN MODERN CONDITIONS

UDC 001.1:001.8:37.09

International scientific-practical conference “Current issues of science, education and technology in modern conditions”: conference proceedings (Aarhus, Denmark, March 12, 2024). Aarhus, Denmark: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. 79 pages.
The collection of abstracts presents the materials of the participants of the International scientific-practical conference “Current issues of science, education and technology in modern conditions”:
Danylo Halytskyi National Medical University
Kyiv National University of Construction and Architecture
Lviv National Environmental University
NASDSU
National University of life and Environmental Science of Ukraine
Obstetrics and Diseases of Small Animals
Odesa National University of Economics
“YUREL” LLC, Lviv region
Бердянський державний педагогічний університет
Вінницький національний технічний університет
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Запорізький національний університет
Інститут сільського господарства Полісся НААН України
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет права НАН України
Київський університет права Національної академії наук України “КУП НАНУ”
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міська клінічна лікарня № 16, Опіковий центр, м. Дніпро
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський національний морський університет
ПЗВО “Харківський інститут медицини і біомедичних наук”
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Полтавський державний медичний університет
ТОВ “НВП “Ред ЛАЙН”
Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет імені М. П. Драгоманова
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.