БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

UDC 001.1:001.8:37.09

International scientific-practical conference “Science, education, technology and society in the context of globalization”: conference proceedings (Tampere, Finland, March 2, 2024). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. 55 pages.
 
The proceedings of the International scientific-practical conference “Science, education, technology and society in the context of globalization” featured the materials of participants from:
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Запорізький національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Льотна академія Національного авіаційного університету
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний фармацевтичний університет
Рівненський державний гуманітарний університет
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Ужгородський національний університет
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.