БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND SOCIETY

UDC 001.1:001.8:37.09

International scientific-practical conference “State and trends in the development of science, education, technology and society”: conference proceedings (Tampere, Finland, February 27, 2024). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. 71 pages.
 
The proceedings of the International scientific-practical conference “State and trends in the development of science, education, technology and society” featured the materials of participants from:
Lesya Ukrainka Volyn National University
National Technical University of Ukraine “Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
ДНЗ “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну”
Донбаська державна машинобудівна академія
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
Західноукраїнський національний університет
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Київський національний університет будівництва і архітектури
Міжнародний гуманітарний університет
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Ужгородський національний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
ЦДУ ім. Володимира Винниченка

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.