БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY: CURRENT ISSUES OF THEORY AND PRACTICE

UDC 001.1:001.8:37.09

International scientific-practical conference “Science, education and technology: current issues of theory and practice”: conference proceedings (Tampere, Finland, February 23, 2024). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. 71 pages.
 
The proceedings of the International scientific-practical conference “Science, education and technology: current issues of theory and practice” featured the materials of participants from:
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
SSU Kyiv Industrial Vocational College KNUCA
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Державний біотехнологічний університет
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
Дніпровський державний медичний університет
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України”
Київський національний університет технологій та дизайну
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Одеський державний аграрний університет
Полтавський інститут економіки і права
Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет науки і технологій
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.